Ansök om projektbidrag

Svensk-dansk kulturförening delar årligen ut projektbidrag om totalt ca 500 000 – 1 000 000 SEK.

Fonden har som ändamål att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Begreppet kultur innefattar konstnärliga och litterära intressen. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk skall främjas och kontakter skapas på dessa områden. Stöd kan ges till undervisning och utbildning.

Svensk-danska Kulturfonden tar emot ansökningar en gång per år. Nästa ansökningsperiod kommer öppna i början på 2019.

Vanliga frågor