Beslut om utdelning av bidrag

Den 25 augusti höll Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden sitt årliga utdelningsmöte.

I år inkom det ett rekordstort antal ansökningar samtidigt som stiftelsens ekonomi har påverkats av den rådande pandemin.

Stiftelsens styrelse delade ut totalt 360 000 kr till 19 bidragsmottagare i Sverige och i Danmark.

Nästa ansökningsperiod öppnar i början av 2021.