Beslut om utdelning av bidrag

Den 25 augusti höll Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden sitt årliga utdelningsmöte.

I år inkom det ett rekordstort antal ansökningar samtidigt som stiftelsens ekonomi har påverkats av den rådande pandemin.

Stiftelsens styrelse delade ut totalt 360 000 kr till 19 bidragsmottagare i Sverige och i Danmark.

Nästa ansökningsperiod öppnar i början av 2021.

Funktioner på hemsidan återställda

Tidigare tekniska problem med hemsidan är nu fixade och det går återigen bra att ansöka via hemsidan.

Ni kan enkelt skicka in er projektansökan genom att KLICKA HÄR

Vi vill påminna samtliga som läser om att ni bör skicka in er ansökan igen utifall ni skickade in en ansökan efter onsdagen 26 februari.

[Fixat] Tekniska problem med projektansökningar

Vi har för närvarande tekniska problem med vår hemsida, vilket gör att inskickade projekt- och bidragsansökningar inte når oss.

Om ni skickade in er ansökan efter onsdagen 26 februari ber vi er att skicka den på nytt.
Den här gången direkt till fondens mejladress:
[email protected]

KLICKA HÄR för att ladda ner vår ansökningsblankett som ni mejlar oss.

Vi ber om ursäkt för eventuell olägenhet. 

Ansökningsperioden för projektbidrag från Svensk-Danska Kulturfonden är öppen!

Varje år tar Stiftelsen Svensk-Danska Kulturfonden emot ansökningar för projektbidrag. I år är ansökningsperioden öppen från 3 februari till 3 april 2020. Fonden tar endast emot ansökningar digitalt via hemsidan.

Enskild person, organisation eller förening med verksamhet som främjar kulturella förbindelser mellan Sverige och Danmark kan söka projektbidrag från fonden.

Innan ni söker kan ni läsa mer om fondens bestämmelser och riktlinjer, samt andra vanliga frågor HÄR

För att ansöka, klicka HÄR
Välkommen med er ansökan!

Sök stipendium för utbyte i Danmark

Genom Svensk-danska kulturfonden går det nu att söka stipendium från Helsingborgsfirmaet Evers & Co:s fond för svenska vetenskapsmäns studier i Danmark. Stipendium kan sökas av högskole- och forskarstuderande i Sverige för kortare tids studievistelser t ex i samband med utbyten, forskarstudier, researchresor mm. Stipendium kan också beviljas för lärlingsvistelser och praktik i samband med yrkesutbildning.

Ansök senast den 20 oktober för 2019/2020.

Ansökan (CV, projektbeskrivning och budget) mejlas till
[email protected]
Märk mejlet med ”Ansökan till Evers & Co”.
Beslut om bidrag meddelas i december 2019.

 

Beslut om utdelning av bidrag

Den 16 maj höll Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden sitt årliga utdelningsmöte.

Det var i år rekord i antal sökande, vilket vi är mycket glada för!

Stiftelsens styrelse delade ut totalt 500.000 kr till 26 bidragsmottagare i Sverige och i Danmark.

Nästa ansökningsperiod öppnar igen i början av 2020. Håll utkik på hemsidan för mer information.

 

Brobyggende projekt hos Svensk-danska kulturfonden

I ett samarbete med föreningen Norden Sverige har Svensk-danska kulturfonden tagit fram en skrift för att inspirera till projekt som främjar och stärker relationen mellan Sverige och Danmark och därmed bidrar till ett starkare Norden. Läs bland annat om tidigare beviljade projekt och kortfattat om ländernas gemensamma historia och språk.

Skriften finns att läsa digitalt på både svenska och danska här

 

Nu kan du söka stöd för ditt projekt som främjar kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark!

Mellan den 1 februari och 1 april 2019 kan du söka stöd från svensk-danska kulturfonden.

Enskilda personer, organisationer och föreningar kan söka stöd inom ramen för fondens områden; konst, kultur, litteratur, vetenskap, undervisning och utbildning. Stödet ska nyttjas under perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020.

Välkommen med din ansökan!

Ansökningsformuläret hittar du HÄR.

Sök stipendium för utbyte i Danmark

Genom Svensk-danska kulturfonden går det nu söka bidrag ur Helsingborgsfirmaet Evers & Co:s fond för svenska vetenskapsmäns studier i Danmark. Stipendium kan sökas av högskole- och forskarstuderande i Sverige för kortare tids studievistelser t ex i samband med utbyten, forskarstudier, researchresor mm. Stipendium kan också beviljas för lärlingsvistelser och praktik i samband med yrkesutbildning.

För 2018/2019 finns 3 stipendier á 5.000 DKK att sökas senast den 21 oktober.

Ansökan görs som fri ansökan med den sökandes CV, projektbeskrivning och budget och mejlas till
[email protected]
Märk mejlet med ”Ansökan till Evers & Co”.
Beslut om bidrag skickas ut i november 2018.

Stiftelsen svensk-danska Kulturfonden har haft sitt utdelningsmöte för 2018

 

Fonden fick in 61 ansökningar och delade ut totalt 544.000 kr i enskilda projektbidrag till 29 bidragsmottagare.

Utifrån fondens ändamål prioriteras bidrag till:

  • Förmedling/samarbete kring svenska och danska konstutställningar, teater- och dansföreställningar, konserter och författarbesök.
  • Journalistresor för att i reportage eller annan form ta upp viktiga aspekter kring relationen mellan Danmark och Sverige på näringslivets, politiken eller kulturens områden.
  • Forskningsstudier vilka, som en del i ett pågående forskningsprojekt, belyser svensk-dansk språkförståelse eller ländernas gemensamma historia och dess kulturarv.
  • Förstudier/kartläggningar som syftar till att belysa likheter och olikheter i framtida utmaningar/ möjligheter för Danmarks och Sveriges samhällsutveckling och dess förhållanden till övriga Europa och den globala utvecklingen.
  • Lärarfortbildning som syftar till att stimulera en ökad undervisning i ländernas språk, kultur och samhällsliv.

Vid behandlingen av ansökningarna prioriteras projekt som:

  • genomförs/förmedlas på orter i Danmark/Sverige där kunskapen om/kontakterna med länderna är förhållandevis små.
  • är nyskapande och inte har genomförts tidigare; som ger en ny bild, förmedlar en ny kunskap om Danmark/Sverige och de dansk-svenska relationerna.
  • ger ett avtryck; som har möjlighet att på något sätt fortleva/utvecklas efter projektets genomförande.
  • som i den offentliga debatten ökar intresset kring Danmark i Sverige och vice versa.

 

Stiftelsen Svensk-danska Kulturfonden tar åter emot ansökningar i början av 2019.