Sök stipendium för utbyte i Danmark

Genom Svensk-danska kulturfonden går det nu söka bidrag ur Helsingborgsfirmaet Evers & Co:s fond för svenska vetenskapsmäns studier i Danmark. Stipendium kan sökas av högskole- och forskarstuderande i Sverige för kortare tids studievistelser t ex i samband med utbyten, forskarstudier, researchresor mm. Stipendium kan också beviljas för lärlingsvistelser och praktik i samband med yrkesutbildning.

För 2018/2019 finns 3 stipendier á 5.000 DKK att sökas senast den 21 oktober.

Ansökan görs som fri ansökan med den sökandes CV, projektbeskrivning och budget och mejlas till
svensk-danskafonden@norden.se.
Märk mejlet med ”Ansökan till Evers & Co”.
Beslut om bidrag skickas ut i november 2018.

Stiftelsen svensk-danska Kulturfonden har haft sitt utdelningsmöte för 2018

 

Fonden fick in 61 ansökningar och delade ut totalt 544.000 kr i enskilda projektbidrag till 29 bidragsmottagare.

Utifrån fondens ändamål prioriteras bidrag till:

  • Förmedling/samarbete kring svenska och danska konstutställningar, teater- och dansföreställningar, konserter och författarbesök.
  • Journalistresor för att i reportage eller annan form ta upp viktiga aspekter kring relationen mellan Danmark och Sverige på näringslivets, politiken eller kulturens områden.
  • Forskningsstudier vilka, som en del i ett pågående forskningsprojekt, belyser svensk-dansk språkförståelse eller ländernas gemensamma historia och dess kulturarv.
  • Förstudier/kartläggningar som syftar till att belysa likheter och olikheter i framtida utmaningar/ möjligheter för Danmarks och Sveriges samhällsutveckling och dess förhållanden till övriga Europa och den globala utvecklingen.
  • Lärarfortbildning som syftar till att stimulera en ökad undervisning i ländernas språk, kultur och samhällsliv.

Vid behandlingen av ansökningarna prioriteras projekt som:

  • genomförs/förmedlas på orter i Danmark/Sverige där kunskapen om/kontakterna med länderna är förhållandevis små.
  • är nyskapande och inte har genomförts tidigare; som ger en ny bild, förmedlar en ny kunskap om Danmark/Sverige och de dansk-svenska relationerna.
  • ger ett avtryck; som har möjlighet att på något sätt fortleva/utvecklas efter projektets genomförande.
  • som i den offentliga debatten ökar intresset kring Danmark i Sverige och vice versa.

 

Stiftelsen Svensk-danska Kulturfonden tar åter emot ansökningar i början av 2019.

Nu är ansökningsperioden för Svensk-danska Kulturfonden öppen!

Stiftelsen Svensk-danska Kulturfonden tar emot ansökningar en gång per år, från början på februari och till 1 april 2018. Fonden tar endast emot ansökningar digitalt via hemsidan.

Projektbidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet som främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Danmark.

Innan du söker får du gärna läsa mer här om fondens bestämmelser och riktlinjer, samt andra vanliga frågor.

Välkommen med din ansökan!

Bidrag för svenska studenters studievistelser i Danmark!

Varje år kan man genom Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden söka bidrag ur Helsingborgsfirmaet Evers & CO’s fond for svenske videnskapsmænds studier i Danmark. Stipendierna kan sökas av högskole- och forskarstuderande i Sverige för kortare tids studievistelser t ex i samband med utbyten, forskarstudier, researchresor mm. Stipendium kan också beviljas för lärlingsvistelser och praktik i samband med yrkesutbildning.

År 2017/2018 beslutade Svensk-danska Kulturfondens styrelse att dela ut stipendium om 4000 DKK till tre svenska studenter.