Så här många tilldelades projektbidrag i år

Även i år har ett stort antal organisationer och enskilda personer sökt stöd från Svensk-danska kulturfonden för bilaterala kulturprojekt. I våras mottog vi sammanlagt 156 ansökningar från både Sverige och Danmark.

Kulturfondens styrelse sammanträdde den 10 maj och därefter fattades beslut om att tilldela bidrag till 34 sökande. Totalt delas ut 427 000 SEK i projektbidrag.

Nästa ansökningsperiod för Svensk-danska kulturfondens projektbidrag öppnar i början av 2022.


Just nu kan du som är högskole- eller forskarstuderande i Sverige också söka bidrag för utbyten i Danmark. Stipendium delas ut av Helsingborgsfirmaet Evers & Co:s fond för svenska vetenskapsmäns studier i Danmark och sista ansökningsdag är den 4 oktober.

Sök stipendium för utbyte i Danmark

Genom Svensk-danska kulturfonden går det nu söka bidrag ur Helsingborgsfirmaet Evers & Co:s fond för svenska vetenskapsmäns studier i Danmark. Stipendium kan sökas av högskole- och forskarstuderande i Sverige för kortare tids studievistelser t ex i samband med utbyten, forskarstudier, researchresor mm. Stipendium kan också beviljas för lärlingsvistelser och praktik i samband med yrkesutbildning.

Ansökningsperioden stänger den 4 oktober 2021.

Ansökan görs som fri ansökan med den sökandes CV, projektbeskrivning och budget och mejlas till [email protected]. Märk mejlet med ”Ansökan till Evers & Co”.

Beslut om bidrag skickas ut i november 2021.

Välkommen med din ansökan!

Danmark Sverige samarbete bidrag ansökan

Ansökningsperioden för projektbidrag 2021 är nu öppen

Mellan den 1 februari och den 5 april 2021 kan du ansöka om projektbidrag från Stiftelsen Svensk-Danska Kulturfonden.

Stiftelsen tilldelar varje år bidrag till projekt inom områdena litteratur, konst, vetenskap eller annat som syftar på att främja och fördjupa relationen mellan Danmark och Sverige.

Enskilda personer, organisationer eller föreningar med verksamhet som främjar kulturella förbindelser mellan Sverige och Danmark kan söka projektbidrag från fonden. Fler information om kraven för sökande hittar du i våra FAQ längre ner på denna sida: HÄR.

Klicka på den följande länken för att komma till ansökningsformuläret för 2021: https://forms.gle/7ZhiT68KXbiVZeeZ8

Beslut om ny ansökningsperiod

Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden har beslutat att ny ansökningsperiod för stipendier är mellan 1 februari – 5 april 2021.

Ansöningsformulär hittar du på hemsidan i samband med att ansökningsperioden öppnar.

Välkommen!

Ansökningsperioden för projektbidrag från Svensk-Danska Kulturfonden öppnar 1 februari 2021.

Varje år tar Stiftelsen Svensk-Danska Kulturfonden emot ansökningar för projektbidrag. Nästa år är ansökningsperioden öppen från 1 februari till 5 april 2021. Fonden tar endast emot ansökningar digitalt via hemsidan.

Enskild person, organisation eller förening med verksamhet som främjar kulturella förbindelser mellan Sverige och Danmark kan söka projektbidrag från fonden.

Innan ni söker kan ni läsa mer om fondens bestämmelser och riktlinjer, samt andra vanliga frågor HÄR

För att ansöka, klicka HÄR
Välkommen med er ansökan!

Beslut om utdelning av bidrag

Den 16 maj höll Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden sitt årliga utdelningsmöte.

Det var i år rekord i antal sökande, vilket vi är mycket glada för!

Stiftelsens styrelse delade ut totalt 500.000 kr till 26 bidragsmottagare i Sverige och i Danmark.

Nästa ansökningsperiod öppnar igen i början av 2020. Håll utkik på hemsidan för mer information.

 

Brobyggende projekt hos Svensk-danska kulturfonden

I ett samarbete med föreningen Norden Sverige har Svensk-danska kulturfonden tagit fram en skrift för att inspirera till projekt som främjar och stärker relationen mellan Sverige och Danmark och därmed bidrar till ett starkare Norden. Läs bland annat om tidigare beviljade projekt och kortfattat om ländernas gemensamma historia och språk.

Skriften finns att läsa digitalt på både svenska och danska här

 

Sök stipendium för utbyte i Danmark

Genom Svensk-danska kulturfonden går det nu söka bidrag ur Helsingborgsfirmaet Evers & Co:s fond för svenska vetenskapsmäns studier i Danmark. Stipendium kan sökas av högskole- och forskarstuderande i Sverige för kortare tids studievistelser t ex i samband med utbyten, forskarstudier, researchresor mm. Stipendium kan också beviljas för lärlingsvistelser och praktik i samband med yrkesutbildning.

För 2018/2019 finns 3 stipendier á 5.000 DKK att sökas senast den 21 oktober.

Ansökan görs som fri ansökan med den sökandes CV, projektbeskrivning och budget och mejlas till
[email protected]
Märk mejlet med ”Ansökan till Evers & Co”.
Beslut om bidrag skickas ut i november 2018.

Stiftelsen svensk-danska Kulturfonden har haft sitt utdelningsmöte för 2018

 

Fonden fick in 61 ansökningar och delade ut totalt 544.000 kr i enskilda projektbidrag till 29 bidragsmottagare.

Utifrån fondens ändamål prioriteras bidrag till:

  • Förmedling/samarbete kring svenska och danska konstutställningar, teater- och dansföreställningar, konserter och författarbesök.
  • Journalistresor för att i reportage eller annan form ta upp viktiga aspekter kring relationen mellan Danmark och Sverige på näringslivets, politiken eller kulturens områden.
  • Forskningsstudier vilka, som en del i ett pågående forskningsprojekt, belyser svensk-dansk språkförståelse eller ländernas gemensamma historia och dess kulturarv.
  • Förstudier/kartläggningar som syftar till att belysa likheter och olikheter i framtida utmaningar/ möjligheter för Danmarks och Sveriges samhällsutveckling och dess förhållanden till övriga Europa och den globala utvecklingen.
  • Lärarfortbildning som syftar till att stimulera en ökad undervisning i ländernas språk, kultur och samhällsliv.

Vid behandlingen av ansökningarna prioriteras projekt som:

  • genomförs/förmedlas på orter i Danmark/Sverige där kunskapen om/kontakterna med länderna är förhållandevis små.
  • är nyskapande och inte har genomförts tidigare; som ger en ny bild, förmedlar en ny kunskap om Danmark/Sverige och de dansk-svenska relationerna.
  • ger ett avtryck; som har möjlighet att på något sätt fortleva/utvecklas efter projektets genomförande.
  • som i den offentliga debatten ökar intresset kring Danmark i Sverige och vice versa.

 

Stiftelsen Svensk-danska Kulturfonden tar åter emot ansökningar i början av 2019.

Bidrag för svenska studenters studievistelser i Danmark!

Varje år kan man genom Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden söka bidrag ur Helsingborgsfirmaet Evers & CO’s fond for svenske videnskapsmænds studier i Danmark. Stipendierna kan sökas av högskole- och forskarstuderande i Sverige för kortare tids studievistelser t ex i samband med utbyten, forskarstudier, researchresor mm. Stipendium kan också beviljas för lärlingsvistelser och praktik i samband med yrkesutbildning.

År 2017/2018 beslutade Svensk-danska Kulturfondens styrelse att dela ut stipendium om 4000 DKK till tre svenska studenter.