Nu är ansökningsperioden för Svensk-danska Kulturfonden öppen!

Stiftelsen Svensk-danska Kulturfonden tar emot ansökningar en gång per år, från början på februari och till 1 april 2018. Fonden tar endast emot ansökningar digitalt via hemsidan.

Projektbidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet som främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Danmark.

Innan du söker får du gärna läsa mer här om fondens bestämmelser och riktlinjer, samt andra vanliga frågor.

Välkommen med din ansökan!

Bidrag för svenska studenters studievistelser i Danmark!

Varje år kan man genom Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden söka bidrag ur Helsingborgsfirmaet Evers & CO’s fond for svenske videnskapsmænds studier i Danmark. Stipendierna kan sökas av högskole- och forskarstuderande i Sverige för kortare tids studievistelser t ex i samband med utbyten, forskarstudier, researchresor mm. Stipendium kan också beviljas för lärlingsvistelser och praktik i samband med yrkesutbildning.

År 2017/2018 beslutade Svensk-danska Kulturfondens styrelse att dela ut stipendium om 4000 DKK till tre svenska studenter.