Om oss

Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden

Stiftelsen Svensk-danska Kulturfonden bildades 1953 och dess ändamål är att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och samhälle ska främjas och kontakter ska skapas inom dessa områden. Stiftelsen skall i första hand ge bidrag inom områdena litteratur, konst och vetenskap, men kan också stödja annan verksamhet som syftar till att öka kunskapen om och kontakterna mellan de båda två länderna.

Fondens stiftare är Tekniska Högskolan i Stockholm, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Handelshögskolan i Stockholm, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, Lunds universitet och föreningen Norden. Stiftarna utser en styrelse som ska handha stiftelsens angelägenheter och som består av tre ledamöter och tre suppleanter, som utses för en tid av tre kalenderår. Dessa godkänns av regeringen.

Styrelse

Hans Wallmark, riksdagsledamot, ordförande

Guje Sevón, professor emerita, vice-ordförande

Erik Hedling, professor, ledamot

Leif Brodersen, arkitekt, suppleant

Helle Ahlenius Pallesen, direktör, suppleant

Adjungerad

Vibeke Rovsing Lauritzen, Danmarks Ambassadör i Sverige

Sekretariatet

Fonden administreras av föreningen Norden i Sverige och har sitt säte i Stockholm.

Besöksadress: Vasagatan 28, 111 20 Stockholm

Postadress: Box 1083, 101 39 Stockholm

Kontakt

Josefin Carlring, fondsekreterare

[email protected]