2021. DO AS I SAY

I ett konstnärligt samarbete mellan Danmark och Sverige och med stöd från bland annat Svensk-danska kulturfonden, skapade Bobbi Lo Produktion
dansföreställningen DO AS I SAY i 2020-2021.


DO AS I SAY är ett interaktivt verk för
målgruppen 12-18 år. Publiken medverkar i
scenrummet och både dansare och publik får
verbala instruktioner från högtalarna, det finns
ingen annan verbal kommunikation i rummet
förutom rösten som automatiskt blir en auktoritet.


Syftet med föreställningen är att synliggöra sociala
beteenden i frågor om mobbning och auktoritet,
vi vill att publiken ska bli medveten om hur lätt
man kan bli påverkad av en grupp eller en
auktoritet till ett önskat eller kanske mindre
önskvärt beteende; vad definierar mobbning och
hur ser det ut på gruppnivå?


Genom abstrakt koreografi och konkreta
berättelser tas publiken genom en känslosam och
tankeväckande resa. Hur påverkar grupptrycket
oss? Vem är auktoritär? Varför gör vi alla som
hen säger? Och vad händer om vi låter bli
eller säger i från?


Koreografer och dansare: Lava Markusson och Michael Tang
Kompositör: Jonatan Lundberg
Dansare: Jens Brøndum, Kristian Refslund, Matilda Bjärum, Maria Ulriksson.
Koreograf assistent: Jens Brøndum
Röst/skådespelare: Magnus Schmitz


Föreställningen reste under oktober 2021 på Grönlandsturné till följande städer: Sisimiut, Ilulissat,
Uummannaq och Nuuk. Bobbi Lo Produktion spelade totalt 16 föreställningar med tillhörande
workshops och nådde ut till ca 500 ungdomar.