bilaga-till-ansokan-5471-fran-foreningen-norden-arvika.docx