Författare: emmagotlund

Beslut om utdelning av bidrag

Den 16 maj höll Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden sitt årliga utdelningsmöte.

Det var i år rekord i antal sökande, vilket vi är mycket glada för!

Stiftelsens styrelse delade ut totalt 500.000 kr till 26 bidragsmottagare i Sverige och i Danmark.

Nästa ansökningsperiod öppnar igen i början av 2020. Håll utkik på hemsidan för mer information.

 

Brobyggende projekt hos Svensk-danska kulturfonden

I ett samarbete med föreningen Norden Sverige har Svensk-danska kulturfonden tagit fram en skrift för att inspirera till projekt som främjar och stärker relationen mellan Sverige och Danmark och därmed bidrar till ett starkare Norden. Läs bland annat om tidigare beviljade projekt och kortfattat om ländernas gemensamma historia och språk.

Skriften finns att läsa digitalt på både svenska och danska här

 

Sök stipendium för utbyte i Danmark

Genom Svensk-danska kulturfonden går det nu söka bidrag ur Helsingborgsfirmaet Evers & Co:s fond för svenska vetenskapsmäns studier i Danmark. Stipendium kan sökas av högskole- och forskarstuderande i Sverige för kortare tids studievistelser t ex i samband med utbyten, forskarstudier, researchresor mm. Stipendium kan också beviljas för lärlingsvistelser och praktik i samband med yrkesutbildning.

För 2018/2019 finns 3 stipendier á 5.000 DKK att sökas senast den 21 oktober.

Ansökan görs som fri ansökan med den sökandes CV, projektbeskrivning och budget och mejlas till
[email protected].
Märk mejlet med ”Ansökan till Evers & Co”.
Beslut om bidrag skickas ut i november 2018.

Stiftelsen svensk-danska Kulturfonden har haft sitt utdelningsmöte för 2018

 

Fonden fick in 61 ansökningar och delade ut totalt 544.000 kr i enskilda projektbidrag till 29 bidragsmottagare.

Utifrån fondens ändamål prioriteras bidrag till:

  • Förmedling/samarbete kring svenska och danska konstutställningar, teater- och dansföreställningar, konserter och författarbesök.
  • Journalistresor för att i reportage eller annan form ta upp viktiga aspekter kring relationen mellan Danmark och Sverige på näringslivets, politiken eller kulturens områden.
  • Forskningsstudier vilka, som en del i ett pågående forskningsprojekt, belyser svensk-dansk språkförståelse eller ländernas gemensamma historia och dess kulturarv.
  • Förstudier/kartläggningar som syftar till att belysa likheter och olikheter i framtida utmaningar/ möjligheter för Danmarks och Sveriges samhällsutveckling och dess förhållanden till övriga Europa och den globala utvecklingen.
  • Lärarfortbildning som syftar till att stimulera en ökad undervisning i ländernas språk, kultur och samhällsliv.

Vid behandlingen av ansökningarna prioriteras projekt som:

  • genomförs/förmedlas på orter i Danmark/Sverige där kunskapen om/kontakterna med länderna är förhållandevis små.
  • är nyskapande och inte har genomförts tidigare; som ger en ny bild, förmedlar en ny kunskap om Danmark/Sverige och de dansk-svenska relationerna.
  • ger ett avtryck; som har möjlighet att på något sätt fortleva/utvecklas efter projektets genomförande.
  • som i den offentliga debatten ökar intresset kring Danmark i Sverige och vice versa.

 

Stiftelsen Svensk-danska Kulturfonden tar åter emot ansökningar i början av 2019.