Författare: Linda Eikestam

Ansökningsperioden för 2024 har nu stängt

Ansökningsperioden för projektbidrag 2024 är nu stängd, och öppnar igen i början av 2025. Totalt inkom i år över 167 ansökningar till olika typer av kulturella projekt. Besked till sökande meddelas i slutet av juni.

Ansökningsperioden är nu öppen!

Har du ett projekt som stöder det kulturella samarbetet mellan Danmark och Sverige, och dessutom ökar kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk i bägge länderna? Då kan du ansöka om bidrag från Svensk-danska kulturfonden. Skicka in din ansökan senast den 3 april 2024.

Fondens bidrag ska även bidra till att skapa kontakter inom de områden som nämnts ovan. Begreppet kultur innefattar konstnärliga och litterära intressen. Stöd kan även ges till undervisning och utbildning. 

Klicka här för att komma till formuläret. Välkommen med din ansökan!

Ansökningsperioden 2024

Ansökningsperioden för 2024 är öppen från den 1 februari till 3 april 2024.

Fonden har som ändamål att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark, samt främja ökad kännedom om vetenskap, näringsliv, kultur och folk i de båda länderna. Fondens bidrag ska även bidra till att skapa kontakter på dessa områden. Begreppet kultur innefattar konstnärliga och litterära intressen. Stöd kan ges till undervisning och utbildning. Med bilateralt syfte menar vi att resultatet ska öka förståelse och engagemang människor emellan i båda länderna, både i Sverige och i Danmark.

Välkommen med din ansökan från den 1 februari 2024!

Beslut om utdelning av bidrag

Den 11 maj höll Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden sitt årliga utdelningsmöte. Vi fick detta år in hela 192 bidragsansökningar till fonden, och ett flertal ansökningar till William og Hugo Evers Fond.

Stiftelsens styrelse delar ut totalt 580 000 SEK till 36 sökande i Sverige och Danmark. Besluten meddelas till de sökande under juni månad. För William og Hugo Evers Fond meddelas besluten under oktober månad.

Nästa ansökningsperiod för Svensk-danska kulturfondens projektbidrag öppnar i början av 2024.