Författare: Sovran Martet

Trine Søndergaard i Göteborg genom medel från Svensk-danska kulturfonden

Göteborgs konstmuseum kunde under perioden 18 april – 20 september 2020 ställa ut verk av den danska konstnären Trine Søndergaard. Hennes poetiska och konsthistoriska fotografier har tidigare ställts ut på många håll internationellt, men 2020 på Göteborgs konstmuseum blev första gången i Sverige. Utställningen sågs av 20 399 besökare.

Här kan du läsa mer om utställningen.

Fondutdelning ska stärka relationen Sverige-Danmark

32 kulturskapare från Danmark och Sverige får dela på 477 000 kronor. Medlen kommer från Svensk-danska kulturfonden. Pengarna ska bidra till att främja kulturutbyte och stärka relationen mellan människor i de två länderna, en relation som påverkats av de senaste årens pandemirestriktioner.  

       — När människor inte kunde ta sig till sina jobb, studier eller besöka familjemedlemmar på andra sidan gränsen påverkades vårt mellanfolkliga samarbete i grunden och tilliten till ett öppet Norden. Nu startar ett viktigt arbete att återta den tilliten och vi hoppas vara en betydelsefull part i det arbetet, säger Hans Wallmark, ordförande för stiftelsen Svensk-danska kulturfonden.

Stärka kulturutbytet mellan Danmark och Sverige

Svensk-danska kulturfonden har sedan 1950-talet arbetat för att stärka relationen mellan de två länderna genom att stödja olika kulturprojekt. Tanken är dels att dela kulturyttringar mellan länderna, dels bidra till att öka kontaktytorna och stärka nätverken mellan kulturskapare i Sverige och Danmark. De två senaste årens pandemi synliggjorde hur sårbar relationen mellan länderna är och hur viktigt det är att vi inte bara arbetar för att stärka den utan också att det arbetet intensifieras, menar Hans Wallmark.

Stor mängd bidragsansökningar

Fonden fattar beslut om vilka projekt man vill stödja i maj varje år, efter en öppen ansökningsperiod under februari-april. Det lämnades in 127 ansökningar om bidrag, varav 32 beviljades stöd.  

       — Det är väldigt roligt att så många har sökt pengar från fonden. Det visar att det finns en bred uppslutning kring vårt arbete för att öka de interkulturella kontakterna mellan våra två länder, säger Helle Ahlenius Pallesen, vice ordförande i Svensk-danska kulturfonden.

Projekten som nu får stöd handlar om bland annat utbildning, informationsutbyte, musik och konst.

       — Det känns extra roligt att det är så stor spridning på de projekt som nu kommer att sätta i gång. Jag gläder mig till att se vad de olika kulturskaparna kommer att åstadkomma, säger Hans Wallmark.

Hans Wallmark (foto: Axel Adolfsson) & Helle Ahlenius Pallesen.

Ansökningsperioden för 2022 är stängd

Ansökningsperioden för projektbidrag 2022 är nu stängd, och öppnar igen i början av 2023.
Totalt inkom i år över 120 ansökningar till olika typer av kulturella projekt. Besked till sökande meddelas i maj-juni.

Sök stipendium för utbyte i Danmark

Genom Svensk-danska kulturfonden kan du nu söka stipendium från den danska fonden William og Hugo Evers Fond för svenska vetenskapsmäns studier i Danmark. Stipendium kan sökas av högskole- och forskarstuderande i Sverige för kortare tids studievistelser t ex i samband med utbyten, forskarstudier, researchresor mm. Stipendium kan också beviljas för lärlingsvistelser och praktik i samband med yrkesutbildning.

Ansökningsperioden stänger den 5 april 2022.

Ansökan görs som fri ansökan med den sökandes CV, projektbeskrivning och budget och mejlas till [email protected]. Märk mejlet med ”Ansökan till Evers & Co”.

Beslut om bidrag skickas ut i juni 2022.

Välkommen med din ansökan!

2021. DO AS I SAY

I ett konstnärligt samarbete mellan Danmark och Sverige och med stöd från bland annat Svensk-danska kulturfonden, skapade Bobbi Lo Produktion
dansföreställningen DO AS I SAY i 2020-2021.


DO AS I SAY är ett interaktivt verk för
målgruppen 12-18 år. Publiken medverkar i
scenrummet och både dansare och publik får
verbala instruktioner från högtalarna, det finns
ingen annan verbal kommunikation i rummet
förutom rösten som automatiskt blir en auktoritet.


Syftet med föreställningen är att synliggöra sociala
beteenden i frågor om mobbning och auktoritet,
vi vill att publiken ska bli medveten om hur lätt
man kan bli påverkad av en grupp eller en
auktoritet till ett önskat eller kanske mindre
önskvärt beteende; vad definierar mobbning och
hur ser det ut på gruppnivå?


Genom abstrakt koreografi och konkreta
berättelser tas publiken genom en känslosam och
tankeväckande resa. Hur påverkar grupptrycket
oss? Vem är auktoritär? Varför gör vi alla som
hen säger? Och vad händer om vi låter bli
eller säger i från?


Koreografer och dansare: Lava Markusson och Michael Tang
Kompositör: Jonatan Lundberg
Dansare: Jens Brøndum, Kristian Refslund, Matilda Bjärum, Maria Ulriksson.
Koreograf assistent: Jens Brøndum
Röst/skådespelare: Magnus Schmitz


Föreställningen reste under oktober 2021 på Grönlandsturné till följande städer: Sisimiut, Ilulissat,
Uummannaq och Nuuk. Bobbi Lo Produktion spelade totalt 16 föreställningar med tillhörande
workshops och nådde ut till ca 500 ungdomar.

Nu kan du ansöka om projektbidrag!

Har du ett projekt som stöder det kulturella samarbetet mellan Danmark och Sverige, och dessutom ökar kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk i bägge länderna? Då kan du ansöka om bidrag från Svensk-danska kulturfonden. Skicka in din ansökan senast den 5 april 2022.

Fondens bidrag ska även bidra till att skapa kontakter inom de områden som nämnts ovan. Begreppet kultur innefattar konstnärliga och litterära intressen. Stöd kan även ges till undervisning och utbildning. 

Klicka här för att komma till formuläret. Välkommen med din ansökan!

Ansökningsperioden öppnar 1 februari 2022

Från och med 1 februari 2022 kan du ansöka om bidrag från Svensk-danska kulturfonden. Ansökan är öppen fram till 5 april 2022. Börja fundera på din projektidé redan i dag!

Så här många tilldelades projektbidrag i år

Även i år har ett stort antal organisationer och enskilda personer sökt stöd från Svensk-danska kulturfonden för bilaterala kulturprojekt. I våras mottog vi sammanlagt 156 ansökningar från både Sverige och Danmark.

Kulturfondens styrelse sammanträdde den 10 maj och därefter fattades beslut om att tilldela bidrag till 34 sökande. Totalt delas ut 427 000 SEK i projektbidrag.

Nästa ansökningsperiod för Svensk-danska kulturfondens projektbidrag öppnar 1 februari 2022 och är öppen till och med 5 april 2022.


Just nu kan du som är högskole- eller forskarstuderande i Sverige också söka bidrag för utbyten i Danmark. Stipendium delas ut av Helsingborgsfirmaet Evers & Co:s fond för svenska vetenskapsmäns studier i Danmark och sista ansökningsdag är den 4 oktober.

Sök stipendium för utbyte i Danmark

Genom Svensk-danska kulturfonden går det nu söka bidrag ur Helsingborgsfirmaet Evers & Co:s fond för svenska vetenskapsmäns studier i Danmark. Stipendium kan sökas av högskole- och forskarstuderande i Sverige för kortare tids studievistelser t ex i samband med utbyten, forskarstudier, researchresor mm. Stipendium kan också beviljas för lärlingsvistelser och praktik i samband med yrkesutbildning.

Ansökningsperioden stänger den 4 oktober 2021.

Ansökan görs som fri ansökan med den sökandes CV, projektbeskrivning och budget och mejlas till [email protected]. Märk mejlet med ”Ansökan till Evers & Co”.

Beslut om bidrag skickas ut i november 2021.

Välkommen med din ansökan!

Danmark Sverige samarbete bidrag ansökan

Ansökningsperioden för projektbidrag 2021 är nu öppen

Mellan den 1 februari och den 5 april 2021 kan du ansöka om projektbidrag från Stiftelsen Svensk-Danska Kulturfonden.

Stiftelsen tilldelar varje år bidrag till projekt inom områdena litteratur, konst, vetenskap eller annat som syftar på att främja och fördjupa relationen mellan Danmark och Sverige.

Enskilda personer, organisationer eller föreningar med verksamhet som främjar kulturella förbindelser mellan Sverige och Danmark kan söka projektbidrag från fonden. Fler information om kraven för sökande hittar du i våra FAQ längre ner på denna sida: HÄR.

Klicka på den följande länken för att komma till ansökningsformuläret för 2021: https://forms.gle/7ZhiT68KXbiVZeeZ8