Brobyggende projekt hos Svensk-danska kulturfonden

I ett samarbete med föreningen Norden Sverige har Svensk-danska kulturfonden tagit fram en skrift för att inspirera till projekt som främjar och stärker relationen mellan Sverige och Danmark och därmed bidrar till ett starkare Norden. Läs bland annat om tidigare beviljade projekt och kortfattat om ländernas gemensamma historia och språk.

Skriften finns att läsa digitalt på både svenska och danska här