Beslut om utdelning av bidrag

Den 11 maj höll Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden sitt årliga utdelningsmöte. Vi fick detta år in hela 192 bidragsansökningar till fonden, och ett flertal ansökningar till William og Hugo Evers Fond.

Stiftelsens styrelse delar ut totalt 580 000 SEK till 36 sökande i Sverige och Danmark. Besluten meddelas till de sökande under juni månad. För William og Hugo Evers Fond meddelas besluten under oktober månad.

Nästa ansökningsperiod för Svensk-danska kulturfondens projektbidrag öppnar i början av 2024.

Templet – En Hilma af Klint utställning

Under 2022 gjordes med stöd av Svensk-Danska Kulturfonden en utställning på Hvens Kulturhus 23 juli till 14 augusti. Den här utställningen ”Templet – från ande till materia. Rum för andligt inspirerade bilder målade av Hilma af Klint.”

Utställningen utformades och producerades av ”De tre vännerna” Åsa Landahl, Maria Berezecki Mårtensson och Lene Hay och tog plats på Hvens Kulturförening på Hven. Anledningen var att Hilma af Klint i sitt testamente skrev att hennes önskan var att hennes målningar skulle visas i en byggnad på Hven.

Åsa Landahl ritade i sitt exjobb i arkitektur en sådan byggnad. Utställningen visade en omarbetning av denna byggnad som utgår från Hilma af Klints skisser, en modell av byggnaden och texter och bilder som beskriver Hilma af Klints liv och verk. Utställningen pågick från den 23 juli till den 14 augusti, men förlängdes en vecka till den 21 augusti på grund av det stora intresset. Kommer denna fantastiska byggnad att byggas för att ställa upp Hilma af Klints verk? Det återstår att se.

Mer om Åsa Landahls projekt går att läsa om här.

Podcasten Genfortalt ger historieberättande en ny form

Podcasten Genfortalt (som betyder återberättat) Podcast handlar om lokal historia berättad genom mänskliga öden och dramatiska händelser – med filmeffekter, intervjuer med experter och konstnärer, rekommendationer om var du själv kan hitta spår av historia – och ett ambitiöst ljuduniversum.

Genfortalt – NORDJYLLAND
Serien Genfortalt – North Jutland bygger på sanna berättelser om nordjylländska kapare, strandningar och mänskliga öden i tiden kring Engelska kriget 1807.

Serien är i 5 avsnitt och produceras av Genfortalt Podcast i samarbete med Nordjyllands Kystmuseum och Læsø Museum. Serien får stöd av KulturKANten.

Podcasten fick under 2022 stöd från Svensk-Danska Kulturfonden för att göra en andra säsong med nya avsnitt, som mynnade ut i Genfortalt – Halland.

Genfortalt – HALLAND
Serien är i 2 avsnitt. Med utgångspunkt i den danska författaren Maja Elverkildes liv utforskar vi kopplingar mellan danska och svenska, Sveriges inflytande på dansk konst och Majas eget livsstilsexperiment i en jurt i Hallands skog.

Ansökningstiden för 2023 har nu stängt.

Ansökningsperioden för projektbidrag 2023 är nu stängd, och öppnar igen i början av 2024.
Totalt inkom i år över 190 ansökningar till olika typer av kulturella projekt. Besked till sökande meddelas i maj-juni.

Ansökningsperioden är nu öppen!

Har du ett projekt som stöder det kulturella samarbetet mellan Danmark och Sverige, och dessutom ökar kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk i bägge länderna? Då kan du ansöka om bidrag från Svensk-danska kulturfonden. Skicka in din ansökan senast den 3 april 2023.

Fondens bidrag ska även bidra till att skapa kontakter inom de områden som nämnts ovan. Begreppet kultur innefattar konstnärliga och litterära intressen. Stöd kan även ges till undervisning och utbildning. 

Klicka här för att komma till formuläret. Välkommen med din ansökan!

Ansökningsperioden 2023

Ansökningsperioden för 2023 öppnar från den 1 februari till 3 april 2023.

Fonden har som ändamål att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark, samt främja ökad kännedom om vetenskap, näringsliv, kultur och folk i de båda länderna. Fondens bidrag ska även bidra till att skapa kontakter på dessa områden. Begreppet kultur innefattar konstnärliga och litterära intressen. Stöd kan ges till undervisning och utbildning. Med bilateralt syfte menar vi att resultatet ska öka förståelse och engagemang människor emellan i båda länderna, både i Sverige och i Danmark.

Välkommen med din ansökan från den 1 februari 2023!

Trine Søndergaard i Göteborg genom medel från Svensk-danska kulturfonden

Göteborgs konstmuseum kunde under perioden 18 april – 20 september 2020 ställa ut verk av den danska konstnären Trine Søndergaard. Hennes poetiska och konsthistoriska fotografier har tidigare ställts ut på många håll internationellt, men 2020 på Göteborgs konstmuseum blev första gången i Sverige. Utställningen sågs av 20 399 besökare.

Här kan du läsa mer om utställningen.

Fondutdelning ska stärka relationen Sverige-Danmark

32 kulturskapare från Danmark och Sverige får dela på 477 000 kronor. Medlen kommer från Svensk-danska kulturfonden. Pengarna ska bidra till att främja kulturutbyte och stärka relationen mellan människor i de två länderna, en relation som påverkats av de senaste årens pandemirestriktioner.  

       — När människor inte kunde ta sig till sina jobb, studier eller besöka familjemedlemmar på andra sidan gränsen påverkades vårt mellanfolkliga samarbete i grunden och tilliten till ett öppet Norden. Nu startar ett viktigt arbete att återta den tilliten och vi hoppas vara en betydelsefull part i det arbetet, säger Hans Wallmark, ordförande för stiftelsen Svensk-danska kulturfonden.

Stärka kulturutbytet mellan Danmark och Sverige

Svensk-danska kulturfonden har sedan 1950-talet arbetat för att stärka relationen mellan de två länderna genom att stödja olika kulturprojekt. Tanken är dels att dela kulturyttringar mellan länderna, dels bidra till att öka kontaktytorna och stärka nätverken mellan kulturskapare i Sverige och Danmark. De två senaste årens pandemi synliggjorde hur sårbar relationen mellan länderna är och hur viktigt det är att vi inte bara arbetar för att stärka den utan också att det arbetet intensifieras, menar Hans Wallmark.

Stor mängd bidragsansökningar

Fonden fattar beslut om vilka projekt man vill stödja i maj varje år, efter en öppen ansökningsperiod under februari-april. Det lämnades in 127 ansökningar om bidrag, varav 32 beviljades stöd.  

       — Det är väldigt roligt att så många har sökt pengar från fonden. Det visar att det finns en bred uppslutning kring vårt arbete för att öka de interkulturella kontakterna mellan våra två länder, säger Helle Ahlenius Pallesen, vice ordförande i Svensk-danska kulturfonden.

Projekten som nu får stöd handlar om bland annat utbildning, informationsutbyte, musik och konst.

       — Det känns extra roligt att det är så stor spridning på de projekt som nu kommer att sätta i gång. Jag gläder mig till att se vad de olika kulturskaparna kommer att åstadkomma, säger Hans Wallmark.

Hans Wallmark (foto: Axel Adolfsson) & Helle Ahlenius Pallesen.

Ansökningsperioden för 2022 är stängd

Ansökningsperioden för projektbidrag 2022 är nu stängd, och öppnar igen i början av 2023.
Totalt inkom i år över 120 ansökningar till olika typer av kulturella projekt. Besked till sökande meddelas i maj-juni.

Sök stipendium för utbyte i Danmark

Genom Svensk-danska kulturfonden kan du nu söka stipendium från den danska fonden William og Hugo Evers Fond för svenska vetenskapsmäns studier i Danmark. Stipendium kan sökas av högskole- och forskarstuderande i Sverige för kortare tids studievistelser t ex i samband med utbyten, forskarstudier, researchresor mm. Stipendium kan också beviljas för lärlingsvistelser och praktik i samband med yrkesutbildning.

Ansökningsperioden stänger den 5 april 2022.

Ansökan görs som fri ansökan med den sökandes CV, projektbeskrivning och budget och mejlas till [email protected]. Märk mejlet med ”Ansökan till Evers & Co”.

Beslut om bidrag skickas ut i juni 2022.

Välkommen med din ansökan!