Beslut om utdelning av bidrag

Den 4 juni höll Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden sitt årliga utdelningsmöte vid Sofiero, Helsingborg. Vi fick detta år in hela 167 bidragsansökningar till fonden, och ett flertal ansökningar till William og Hugo Evers Fond.

Stiftelsens styrelse delade ut drygt 530 000 SEK till 37 bidragsmottagare i Sverige och Danmark. Besluten meddelas till sökande i slutet av juni månad.

Dessutom ytterligare 29 000 DKK via William og Hugo Evers Fond till fyra stipendier till svenskar för högre utbildning och forskning i Danmark.

Ansökningsperioden för 2024 har nu stängt

Ansökningsperioden för projektbidrag 2024 är nu stängd, och öppnar igen i början av 2025. Totalt inkom i år över 167 ansökningar till olika typer av kulturella projekt. Besked till sökande meddelas i slutet av juni.

Ansökningsperioden är nu öppen!

Har du ett projekt som stöder det kulturella samarbetet mellan Danmark och Sverige, och dessutom ökar kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk i bägge länderna? Då kan du ansöka om bidrag från Svensk-danska kulturfonden. Skicka in din ansökan senast den 3 april 2024.

Fondens bidrag ska även bidra till att skapa kontakter inom de områden som nämnts ovan. Begreppet kultur innefattar konstnärliga och litterära intressen. Stöd kan även ges till undervisning och utbildning. 

Klicka här för att komma till formuläret. Välkommen med din ansökan!

Ansökningsperioden 2024

Ansökningsperioden för 2024 är öppen från den 1 februari till 3 april 2024.

Fonden har som ändamål att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark, samt främja ökad kännedom om vetenskap, näringsliv, kultur och folk i de båda länderna. Fondens bidrag ska även bidra till att skapa kontakter på dessa områden. Begreppet kultur innefattar konstnärliga och litterära intressen. Stöd kan ges till undervisning och utbildning. Med bilateralt syfte menar vi att resultatet ska öka förståelse och engagemang människor emellan i båda länderna, både i Sverige och i Danmark.

Välkommen med din ansökan från den 1 februari 2024!

Beslut om utdelning av bidrag

Den 11 maj höll Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden sitt årliga utdelningsmöte. Vi fick detta år in hela 192 bidragsansökningar till fonden, och ett flertal ansökningar till William og Hugo Evers Fond.

Stiftelsens styrelse delar ut totalt 580 000 SEK till 36 sökande i Sverige och Danmark. Besluten meddelas till de sökande under juni månad. För William og Hugo Evers Fond meddelas besluten under oktober månad.

Nästa ansökningsperiod för Svensk-danska kulturfondens projektbidrag öppnar i början av 2024.

Templet – En Hilma af Klint utställning

Under 2022 gjordes med stöd av Svensk-Danska Kulturfonden en utställning på Hvens Kulturhus 23 juli till 14 augusti. Den här utställningen ”Templet – från ande till materia. Rum för andligt inspirerade bilder målade av Hilma af Klint.”

Utställningen utformades och producerades av ”De tre vännerna” Åsa Landahl, Maria Berezecki Mårtensson och Lene Hay och tog plats på Hvens Kulturförening på Hven. Anledningen var att Hilma af Klint i sitt testamente skrev att hennes önskan var att hennes målningar skulle visas i en byggnad på Hven.

Åsa Landahl ritade i sitt exjobb i arkitektur en sådan byggnad. Utställningen visade en omarbetning av denna byggnad som utgår från Hilma af Klints skisser, en modell av byggnaden och texter och bilder som beskriver Hilma af Klints liv och verk. Utställningen pågick från den 23 juli till den 14 augusti, men förlängdes en vecka till den 21 augusti på grund av det stora intresset. Kommer denna fantastiska byggnad att byggas för att ställa upp Hilma af Klints verk? Det återstår att se.

Mer om Åsa Landahls projekt går att läsa om här.

Podcasten Genfortalt ger historieberättande en ny form

Podcasten Genfortalt (som betyder återberättat) Podcast handlar om lokal historia berättad genom mänskliga öden och dramatiska händelser – med filmeffekter, intervjuer med experter och konstnärer, rekommendationer om var du själv kan hitta spår av historia – och ett ambitiöst ljuduniversum.

Genfortalt – NORDJYLLAND
Serien Genfortalt – North Jutland bygger på sanna berättelser om nordjylländska kapare, strandningar och mänskliga öden i tiden kring Engelska kriget 1807.

Serien är i 5 avsnitt och produceras av Genfortalt Podcast i samarbete med Nordjyllands Kystmuseum och Læsø Museum. Serien får stöd av KulturKANten.

Podcasten fick under 2022 stöd från Svensk-Danska Kulturfonden för att göra en andra säsong med nya avsnitt, som mynnade ut i Genfortalt – Halland.

Genfortalt – HALLAND
Serien är i 2 avsnitt. Med utgångspunkt i den danska författaren Maja Elverkildes liv utforskar vi kopplingar mellan danska och svenska, Sveriges inflytande på dansk konst och Majas eget livsstilsexperiment i en jurt i Hallands skog.

Ansökningstiden för 2023 har nu stängt.

Ansökningsperioden för projektbidrag 2023 är nu stängd, och öppnar igen i början av 2024.
Totalt inkom i år över 190 ansökningar till olika typer av kulturella projekt. Besked till sökande meddelas i maj-juni.

Ansökningsperioden är nu öppen!

Har du ett projekt som stöder det kulturella samarbetet mellan Danmark och Sverige, och dessutom ökar kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk i bägge länderna? Då kan du ansöka om bidrag från Svensk-danska kulturfonden. Skicka in din ansökan senast den 3 april 2023.

Fondens bidrag ska även bidra till att skapa kontakter inom de områden som nämnts ovan. Begreppet kultur innefattar konstnärliga och litterära intressen. Stöd kan även ges till undervisning och utbildning. 

Klicka här för att komma till formuläret. Välkommen med din ansökan!

Ansökningsperioden 2023

Ansökningsperioden för 2023 öppnar från den 1 februari till 3 april 2023.

Fonden har som ändamål att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark, samt främja ökad kännedom om vetenskap, näringsliv, kultur och folk i de båda länderna. Fondens bidrag ska även bidra till att skapa kontakter på dessa områden. Begreppet kultur innefattar konstnärliga och litterära intressen. Stöd kan ges till undervisning och utbildning. Med bilateralt syfte menar vi att resultatet ska öka förståelse och engagemang människor emellan i båda länderna, både i Sverige och i Danmark.

Välkommen med din ansökan från den 1 februari 2023!