Om oss

Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden

Stiftelsen Svensk-danska Kulturfonden bildades 1953 och dess ändamål är att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och samhälle ska främjas och kontakter ska skapas inom dessa områden. Stiftelsen skall i första hand ge bidrag inom områdena litteratur, konst och vetenskap, men kan också stödja annan verksamhet som syftar till att öka kunskapen om och kontakterna mellan de båda två länderna.

Fondens stiftare är Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Handelshögskolan i Stockholm, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, Lunds universitet och Föreningen Norden. Stiftarna utser en styrelse som ska handha stiftelsens angelägenheter och som består av tre ledamöter och tre suppleanter, som utses för en tid av tre kalenderår. Dessa godkänns av regeringen.

Styrelse

Hans Wallmark, riksdagsledamot, ordförande

Helle Ahlenius Pallesen, direktör, vice ordförande

Leif Brodersen, universitetslektor, ledamot

Guje Sevón, professor emerita, suppleant

Bibi Jonsson, professor, suppleant

Per Andersson, arkitekt, suppleant

Adjungerad

Kristina Miskowiak Beckvards, Danmarks Ambassadör i Sverige

Sekretariatet

Fonden administreras av Föreningen Norden i Sverige och har sitt säte i Stockholm.

Besöksadress: Vasagatan 28, 111 20 Stockholm

Postadress: Svensk-danska kulturfonden, C/O Föreningen Norden, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm

Kontakt

Josefin Carlring, fondsekreterare

[email protected]