Podcastavsnitt

Välkommen till Svensk-Danska Kulturfondens nya sida där vi publicerar våra podcastavsnitt.

Här kommer vi att utforska och diskutera olika intressanta händelser och fenomen, ur både ett svenskt och danskt perspektiv.

Från vänster till höger: Rasmus Glenthøj, Erik Hedling, Dick Harrison

I den första serien om tre avsnitt djupdyker Rasmus Glenthøj och Dick Harrison i tre viktiga händelser i dansk och svensk historia.

Avsnitt 1: Kristian II/Christian 2
Avsnitt 2: Freden i Roskilde 1658
Avsnitt 3: Kriget mellan Preussen, Österrike och Danmark 1864

Medverkande:
Dick Harrison, professor i historia, Lunds universitet,
Rasmus Glenthøj, lektor i historia, Syddansk Universitet, Odense

Presentatör:
Erik Hedling, professor i filmvetenskap, Lunds universitet