Mynsterland på Folkrot 2017

Studieförbundet Bilda och Föreningen Folkrot beviljades under våren 2017 bidrag för att arrangera Folkrotsfestivalen, en kulturfestival med fokus på musik från Skåne och Danmark, som genomfördes 21-22 juli 2017.

Syftet med Folkrotsfestivalen är att stärka den folktradition och musik som finns och i flera århundraden har funnits i Öresundsregionen, samt att främja möten mellan människor och mellan musikanter. Festivalen riktar sig till flera olika målgrupper och arrangeras vartannat år i juli. 2017 års festival inkluderade buskspel, konserter, hantverk, sagor och levande djur. Hazelius-Hedin, Dockedansen och Mynsterland var några av de artister som besökte festivalen. Svensk-danska Kulturfonden bidrog till att gruppen Mynsterland, betståendes av 12 unga danskar, kunde uppträda.

Festivalen arrangerades i samverkan med Studieförbundet Bilda Syd, Spelmansgården HB, Åsbo spelmän, Svensk-Danska kulturfonden, Troentorp clogs, Skånes spelmansförbund, Ängelholms kommun, Musikverket, MTA Production samt Murik i Syd samt Musik i Syd.

Ni kan läsa mer om festivalen här.

Beviljat belopp från Svensk-danska Kulturfonden

10 000 SEK