Så här många tilldelades projektbidrag i år

Även i år har ett stort antal organisationer och enskilda personer sökt stöd från Svensk-danska kulturfonden för bilaterala kulturprojekt. I våras mottog vi sammanlagt 156 ansökningar från både Sverige och Danmark.

Kulturfondens styrelse sammanträdde den 10 maj och därefter fattades beslut om att tilldela bidrag till 34 sökande. Totalt delas ut 427 000 SEK i projektbidrag.

Nästa ansökningsperiod för Svensk-danska kulturfondens projektbidrag öppnar 1 februari 2022 och är öppen till och med 5 april 2022.


Just nu kan du som är högskole- eller forskarstuderande i Sverige också söka bidrag för utbyten i Danmark. Stipendium delas ut av Helsingborgsfirmaet Evers & Co:s fond för svenska vetenskapsmäns studier i Danmark och sista ansökningsdag är den 4 oktober.