2022. Podcasten Genfortalt ger nytt liv till återberättande

Podcasten Genfortalt (som betyder återberättat) Podcast handlar om lokal historia berättad genom mänskliga öden och dramatiska händelser – med filmeffekter, intervjuer med experter och konstnärer, rekommendationer om var du själv kan hitta spår av historia – och ett ambitiöst ljuduniversum. Genfortalt – NORDJYLLAND Serien Genfortalt – North Jutland bygger på sanna berättelser om nordjylländska kapare, strandningar och mänskliga öden i tiden kring Engelska kriget 1807. Serien är i 5 avsnitt och produceras av Genfortalt Podcast i samarbete med Nordjyllands Kystmuseum och Læsø Museum. Serien får stöd av KulturKANten. Podcasten fick under 2022 stöd från Svensk-Danska Kulturfonden för att göra en andra säsong med nya avsnitt, som mynnade ut i Genfortalt – Halland. Genfortalt – HALLAND Serien är i 2 avsnitt. Med utgångspunkt i den danska författaren Maja Elverkildes liv utforskar vi kopplingar mellan danska och svenska, Sveriges inflytande på dansk konst och Majas eget livsstilsexperiment i en jurt i Hallands skog.