William og Hugo Evers Fond

Sök stipendium för utbyte i Danmark

Genom Svensk-danska kulturfonden finns möjlighet att söka stipendium från den danska fonden William og Hugo Evers Fond för svenska vetenskapsmäns studier i Danmark. Stipendium kan sökas av högskole- och forskarstuderande i Sverige för kortare tids studievistelser t ex i samband med utbyten, forskarstudier, researchresor mm. Stipendium kan också beviljas för lärlingsvistelser och praktik i samband med yrkesutbildning.

Ansökningsperioden är stängd för i år.

Till dig som ansökt skickas beslut om bidrag ut i september 2022.