Det er langt ude i skoven!

Annika Lundgren och Ann-Charlotte Glasberg Blomqvist fick stöd av Svensk-danska kulturfonden för att genomföra research och förarbete till deras presentation på Galleri KH7Art Space i Århus.De besökte flera trädgårdar i Jylland och diskuterade trädgården som plats och potential i den tid de kallade antropocen, och särdragen hos den danska trädgården jämfört med den svenska.

Resultatet blev en mängd foton och en längre text som sammanfattar å ena sidan deras resa och å andra sidan de samtal de förde under vägen. Särskilt betonades trädgården som en plats där olika geografiska platser möts och blandas, vilket bland annat manifesterades i en sådd av frön från paradisäpplen – en art som är svårbestämd bland annat på grund av dess villighet att låta sig pollineras av bin. Materialet presenterades som en performativ föreläsning på galleriet den 6 oktober 2018 där de även planterade en mängd paradisäpplekärnor från Nellemanns Have i Fredrikshavn, som de samarbetat med under researchfasen.

”I försöken att bringa reda i röran presenterar sig dikotomin natur/kultur omedelbart.
Det tycks vara en relevant distinktion att försöka göra, men vad ska sorteras ned i vilket fack?
Om får är natur och vävda ullmattor är kultur kan vi dra slutsatsen att den mänskliga bearbetningen är
själva grejen, kulturens unique selling point, så att säga.
Men om en kotte i skogen är natur och en kotte i galleriet är kultur, vad är kotten som vi håller ut
genom galleriets fönster med ena handen? Och vad är den tappade kotten som balanserar på tröskeln?
Precis där censorn som aktiverar konstrummets ringklocka får en ihållande signal att ljuda igen och igen
– som en ändlöst upprepad fråga; vad är jag?
Om den grävda sjön är kultur, vad är dess vatten? Vad är den planterade skogens träd? Vad är den
förvildade apeln i skogsbrynet?
Kom, vi sätter oss ner här, i gränssnittet, och pratar om det.
Och vi satte oss ner i trädgården och pratade om det.”