Nordiskt bildjournalistseminarium 22-23 mars 2018 på Biskops Arnö

Stiftelsen Norden Biskop Arnö genomför ett nordiskt bildjournalistseminarium för att belysa vad som sker med bildjournalistiken/bildberättandet i den digitala omställningen genom ett antal frågeställningar.

Bildjournalistiken och bildberättandet lever under hård press, samtidigt som bildens betydelse blir större och viktigare och ges större plats. Men villkoren för bildjournalistiken har ändrats i och med att fler redaktioner och bildbyråer ska skära ner på kostnaderna – och väljer att arbeta med frilansare och köpa bilder. Som en konsekvens av detta förändras villkoren för bildjournalistiken på flera sätt. När det tidigare fanns utrymme och ekonomi för längre reportage är tendensen idag snabba leveranser, ibland direkt från kameran ut på en digital plattform utan att passera en bildredaktör. Publiceringsplattformen påverkar bildens möjligheter att berätta, både på gott och ont. Efterfrågan på rörlig bild ökar och ställer andra krav på bildjournalisten.

Seminariet genomförs den 22-23 mars 2018 på Biskops Arnö och vänder sig till verksamma bildjournalister och journalister, handledare till bildjournaliststudenter på praktik och till studenter på bildjournalistutbildningar i Sverige, Norge och Danmark. Seminariet genomförs med stöd av Längmanska kulturfonden, Letterstedtska föreningen, Stockholms Arbetarinstitutetsförening och Svensk-dansk Kulturfonden. Bidraget från Svensk-danska Kulturfonden kommer att användas för resekostnader till danska studenter för att delta i seminariet.

Här hittar ni mer information om programmet och hur ni anmäler er till seminariet. För mer information kan ni kontakta Mats Lundborg, Rektor på Nordens Fotoskola Biskops Arnö på [email protected]

Beviljat belopp från Svensk-danska Kulturfonden

15 000 kr