Femmuze

 

Den 15 juni bjöd Malmö Live i samarbete med arrangören Femmuze in till en unik konsertkväll med artister och band från Sverige och Danmark med ett fokus på jämställdhet och musikalisk spännvidd med stöd av svensk-danska kulturfonden.
Femmuze arrangerade även tillsammans med Rådhuset Music Across Øresund en konsertkväll den 21 juni.

Syftet med konsertkvällarna var att lyfta fram fler independent artister i Öresundsregionen och stärka kontakterna mellan svenska och danska artister. Målet var att nå ut med evenemanget till en dansk och svensk publik för att integrera Köpenhamns och Malmös musikliv. Resultatet blev en ökad kännedom om danska och svenska artister och låtskrivare i båda länderna. Projektet har bidragit till en ökad medvetenhet om lokala akter i Öresundsregionen.

 

Femmuze verkar för en mer jämställd musikscen och kreativ gemenskap i en stark ”do it yourself” – anda. Arrangören bildades 2017 av Sabina Chantouria, Sonja Skibdahl och Jenny Johansson. I oktober 2017 arrangerade Femmuze ett liknande musikaliskt event på Victoriateatern i Malmö.