Københavns Bachkor

Københavns Bachkor med orkester framförde tillsammans med Guldhedskyrkans Kammarkör Verdis Requiem under två konserter i Köpenhamn.

Københavns Bachkor är en ambitiös klassisk amatörkör under ledning av dirigenten jan Scheerer. Kören täcker en bred klassisk repertoar från alla musikperioder. De håller konserter i några av de finaste kyrkorna i Köpenhamn och samarbetar med professionella solister och musiker.

Guldhedskyrkans Kammarkör startades på 70-talet av Mats Lissdaniels som då var kyrkomusiker i församlingen.  Under Ulrike Heiders ledning har kören utvecklats både musikaliskt och sångtekniskt. De har en bred repertoar. Den sträcker sig från 1200-talet fram till våra dagar. Förutom stora projekt ger kören regelbundet a cappella-konserter med varierat innehåll. Varje år sjunger de sommar- och julkonserter där de blandar de traditionella sångerna med mer oväntade stycken. Anknytningen till Guldhedskyrkan innebär att de också sjunger på några högmässor varje år.