2018. Still life

Under våren 2018  spenderade Anna Petters fem veckor på ett Artist in residens i den lilla orten Upernavik på nord västra Grönland. Under namnet Still Life, som handlar om att materialisera de enkla och vardagliga upplevelserna, arbetade hon fram verket Sunset in your pocket som blev ett utbyte och en gåva till människorna i orten Upernavik, ett nytt sätt för dem att se solen, som spelar en central roll i deras vardag.

Sunset in your pocket är en skulptur och en performence. Den är ett försök att materialisera relationen mellan människa och natur. Det är en solnedgång som går att stoppa i fickan och ta med sig som en token eller amulett. Varje tredimensionell pixel är handgjord i trä och individuellt målad i olika färger. Färgerna baserar sig på solnedgångar i byn Upernavik på nordvästra Grönland.

 

Bild: : Sunset in your pocket 2018 – Anna Petters