2022. Templet – En utställning om Hilma af Klint

Under 2022 gjordes med stöd av Svensk-Danska Kulturfonden en utställning på Hvens Kulturhus 23 juli till 14 augusti. Den här utställningen ”Templet – från ande till materia. Rum för andligt inspirerade bilder målade av Hilma af Klint.”

Utställningen utformades och producerades av ”De tre vännerna” Åsa Landahl, Maria Berezecki Mårtensson och Lene Hay och tog plats på Hvens Kulturförening på Hven. Anledningen var att Hilma af Klint i sitt testamente skrev att hennes önskan var att hennes målningar skulle visas i en byggnad på Hven.

Åsa Landahl ritade i sitt exjobb i arkitektur en sådan byggnad. Utställningen visade en omarbetning av denna byggnad som utgår från Hilma af Klints skisser, en modell av byggnaden och texter och bilder som beskriver Hilma af Klints liv och verk. Utställningen pågick från den 23 juli till den 14 augusti, men förlängdes en vecka till den 21 augusti på grund av det stora intresset. Kommer denna fantastiska byggnad att byggas för att ställa upp Hilma af Klints verk? Det återstår att se.

Mer om Åsa Landahls projekt går att läsa om här.