Vanliga frågor

Svensk-danska kulturfonden delar årligen ut projektbidrag om totalt ca 350 000 SEK.

Fonden har som ändamål att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark, samt främja ökad kännedom om vetenskap, näringsliv, kultur och folk i de båda länderna. Fondens bidrag ska även bidra till att skapa kontakter på dessa områden. Begreppet kultur innefattar konstnärliga och litterära intressen. Stöd kan ges till undervisning och utbildning. 

Ansökningsperioden för 2024 är öppen från den 1 februari till och med 3 april.

Vanliga frågor