Vanliga frågor

Svensk-danska kulturfonden delar årligen ut projektbidrag om totalt ca 350 000 SEK.

Fonden har som ändamål att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark, samt främja ökad kännedom om vetenskap, näringsliv, kultur och folk i de båda länderna. Fondens bidrag ska även bidra till att skapa kontakter på dessa områden. Begreppet kultur innefattar konstnärliga och litterära intressen. Stöd kan ges till undervisning och utbildning. 

Ansökningsperioden stänger den 5 april 2022. Beslut om bidrag fattas av styrelsen i maj och besked meddelas till alla sökande därefter.

Vanliga frågor