Beslut om utdelning av bidrag

Den 11 maj höll Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden sitt årliga utdelningsmöte. Vi fick detta år in hela 192 bidragsansökningar till fonden, och ett flertal ansökningar till William og Hugo Evers Fond.

Stiftelsens styrelse delar ut totalt 580 000 SEK till 36 sökande i Sverige och Danmark. Besluten meddelas till de sökande under juni månad. För William og Hugo Evers Fond meddelas besluten under oktober månad.

Nästa ansökningsperiod för Svensk-danska kulturfondens projektbidrag öppnar i början av 2024.