Till bidragsmottagare 2024

Styrelsen för Svensk-danska kulturfonden har beslutat att bifalla er ansökan om bidrag, stort grattis!


Här nedan finns viktig information till dig som beviljats bidrag. Under projektets gång behöver du skicka in rekvisitionsblankett samt efteråt en redovisning. Vänligen mejla dessa till: [email protected]


1. Bestämmelser för bidraget

2. Rekvisitionsblankett. Utbetalning sker efter rekvisition på bifogad blankett cirka en månad innan bidraget ska användas. Bidraget måste utnyttjas senast den 30 juni efterföljande år. Ej förbrukat bidrag återgår därefter automatiskt till fonden. Uppskov med nyttjandetiden beviljas endast i undantagsfall och måste sökas av fondens styrelse.

3. Redovisningsblankett. Bidraget måste användas för det ändamål som anges ansökan. Undantag kan göras endast efter skriftlig ansökan som prövas av fondstyrelsen. Redogörelse för bidragets användning ska ställas till fondens styrelse, senast 30 september året efter ansökningsåret.

Fondens namn och logotyp ska framgå i samband med de aktiviteter som bidraget beviljats för. Logotypen finns nedan att ladda ner. Använd gärna #svenskdanska när ni skriver om aktiviteterna i sociala medier.

Information om ansökan, beviljat belopp och slutrapport med mera är offentliga och kan presenteras på fondens hemsida eller på annat sätt.

För eventuella frågor kontakta fondens sekretariat, [email protected]
Vid kontakt med fonden ange alltid bidragsnumret som du fått i beviljningsmejlet.

Lycka till med projektet!  

Dokument och blanketter:

Logotyp i olika format: PDF färgPDF svartvitPNG färgPNG svartvitJPEG färgJPEG svartvit