Ansökningsperioden för 2024 har nu stängt

Ansökningsperioden för projektbidrag 2024 är nu stängd, och öppnar igen i början av 2025. Totalt inkom i år över 167 ansökningar till olika typer av kulturella projekt. Besked till sökande meddelas i slutet av juni.