Beslut om utdelning av bidrag

Den 4 juni höll Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden sitt årliga utdelningsmöte vid Sofiero, Helsingborg. Vi fick detta år in hela 167 bidragsansökningar till fonden, och ett flertal ansökningar till William og Hugo Evers Fond.

Stiftelsens styrelse delade ut drygt 530 000 SEK till 37 bidragsmottagare i Sverige och Danmark. Besluten meddelas till sökande i slutet av juni månad.

Dessutom ytterligare 29 000 DKK via William og Hugo Evers Fond till fyra stipendier till svenskar för högre utbildning och forskning i Danmark.