Beslut om utdelning av bidrag

Den 16 maj höll Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden sitt årliga utdelningsmöte.

Det var i år rekord i antal sökande, vilket vi är mycket glada för!

Stiftelsens styrelse delade ut totalt 500.000 kr till 26 bidragsmottagare i Sverige och i Danmark.

Nästa ansökningsperiod öppnar igen i början av 2020. Håll utkik på hemsidan för mer information.