Bidrag för svenska studenters studievistelser i Danmark!

Varje år kan man genom Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden söka bidrag ur Helsingborgsfirmaet Evers & CO’s fond for svenske videnskapsmænds studier i Danmark. Stipendierna kan sökas av högskole- och forskarstuderande i Sverige för kortare tids studievistelser t ex i samband med utbyten, forskarstudier, researchresor mm. Stipendium kan också beviljas för lärlingsvistelser och praktik i samband med yrkesutbildning.

År 2017/2018 beslutade Svensk-danska Kulturfondens styrelse att dela ut stipendium om 4000 DKK till tre svenska studenter.