Stiftelsen svensk-danska Kulturfonden har haft sitt utdelningsmöte för 2018

 

Fonden fick in 61 ansökningar och delade ut totalt 544.000 kr i enskilda projektbidrag till 29 bidragsmottagare.

Utifrån fondens ändamål prioriteras bidrag till:

  • Förmedling/samarbete kring svenska och danska konstutställningar, teater- och dansföreställningar, konserter och författarbesök.
  • Journalistresor för att i reportage eller annan form ta upp viktiga aspekter kring relationen mellan Danmark och Sverige på näringslivets, politiken eller kulturens områden.
  • Forskningsstudier vilka, som en del i ett pågående forskningsprojekt, belyser svensk-dansk språkförståelse eller ländernas gemensamma historia och dess kulturarv.
  • Förstudier/kartläggningar som syftar till att belysa likheter och olikheter i framtida utmaningar/ möjligheter för Danmarks och Sveriges samhällsutveckling och dess förhållanden till övriga Europa och den globala utvecklingen.
  • Lärarfortbildning som syftar till att stimulera en ökad undervisning i ländernas språk, kultur och samhällsliv.

Vid behandlingen av ansökningarna prioriteras projekt som:

  • genomförs/förmedlas på orter i Danmark/Sverige där kunskapen om/kontakterna med länderna är förhållandevis små.
  • är nyskapande och inte har genomförts tidigare; som ger en ny bild, förmedlar en ny kunskap om Danmark/Sverige och de dansk-svenska relationerna.
  • ger ett avtryck; som har möjlighet att på något sätt fortleva/utvecklas efter projektets genomförande.
  • som i den offentliga debatten ökar intresset kring Danmark i Sverige och vice versa.

 

Stiftelsen Svensk-danska Kulturfonden tar åter emot ansökningar i början av 2019.