Sök stipendium för utbyte i Danmark

Genom Svensk-danska kulturfonden går det nu söka bidrag ur Helsingborgsfirmaet Evers & Co:s fond för svenska vetenskapsmäns studier i Danmark. Stipendium kan sökas av högskole- och forskarstuderande i Sverige för kortare tids studievistelser t ex i samband med utbyten, forskarstudier, researchresor mm. Stipendium kan också beviljas för lärlingsvistelser och praktik i samband med yrkesutbildning.

För 2018/2019 finns 3 stipendier á 5.000 DKK att sökas senast den 21 oktober.

Ansökan görs som fri ansökan med den sökandes CV, projektbeskrivning och budget och mejlas till
[email protected].
Märk mejlet med ”Ansökan till Evers & Co”.
Beslut om bidrag skickas ut i november 2018.